Müşteri Hizmetleri : 04422353573
Blog

Çifte Minareli Medrese

Erzurum’un Yakutiye İlçesi’nde ve Cumhuriyet Caddesi üzerindedir; kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen bir oturum alanı üzerine inşa edilmiş açık avlulu, iki katlı ve dört eyvanlı bir yapıdır. Yapının, geçmişte şehri kuşatan dış surlara yaslanan doğu cephesi, eksenden güneye doğru hafifçe kaydırılmıştır; cephedeki beşgen çıkıntı, eski sura ait kulelerden biridir. Yapının batı cephesinin üst kısmında bir dizi mazgal pencere ve saçak altında taş çörtenler ile güneyinde bir kümbet bulunmaktadır.

Medresenin simetrik olarak tasarlanmış kuzey cephesinin ortasında anıtsal taçkapısı yer alır. Kuzey cephesinin doğu ve batı köşelerine yakın konumda, dikdörtgen prizmal kaideler üzerine oturan yarı dairesel planlı ve konik külâhlı birer payanda bulunur. Taçkapı kütlesi ile batı kanadındaki payanda arasındaki cephe duvarında bir pencere, doğu kanadındaki payanda ile arasındaki duvarda profilli silmelerle dikdörtgen bir çerçeve içine alınmış ve ayna taşının bulunduğu yüzeyi sivri kemerle sınırlandırılmış bir çeşme yer almaktadır.

Beden duvarından dışa taşkın ve yüksek taçkapı, üst köşelerinde yükselen minareleri ile anıtsal bir görünüme sahiptir. Basık kemerli giriş kapısının üzerinde, onüç sıralı mukarnaslı kavsara yer alır. Kavsarayı üstte sivri bir kemer, yanlarda ise silindirik ikisütunce sınırlandırır. Nişin yan yüzlerinde mihrabiyeler bulunur. Taçkapıyı, kademeli olarak düzenlenmiş beş bordür yanlardan ve üstten dikdörtgen bir çerçeve içine alır.

Taçkapı ile bir bütün oluşturacak şekilde tasarlanmış minarelerin kürsüleri, cephe duvarının üst kesimindeki silme hizasına kadar düzgün kesme taş kaplama, üst kesimleri ise tuğladır.

Medresenin basık kemerli kapı açıklığından sivri beşik tonozla örtülü ve iki kat yüksekliğindeki giriş eyvanına dahil olunur. Eyvana doğu kenarından bitişik dikdörtgen planlı oda kuzey-güney yönünde uzanan sivri beşik tonozla örtülü olup, batı kenarına bitişik kareye yakın dikdörtgen planlı mekân ise üçgenlerle geçilmiş bir kubbe ile örtülüdür; her iki oda da birer kapı vasıtasıyla giriş eyvanıyla irtibatlandırılmıştır. Kıble duvarında mihrap nişi bulunan batı kanattaki kubbeli oda, medresenin mescididir. Medresenin kuzey-doğu ve kuzey-batı köşelerinde ve doğu-batı yönünde uzanan dikdörtgen planlı iki oda, aynı yönde uzanan sivri beşik tonozlarla örtülüdür.

Kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen planlı avlu doğu, batı ve kuzey kenarları boyunca revakla çevrilidir; silindirik ve sekizgen gövdeli sütunlar üzerinde yükselen ve sivri kemer gözleri halinde avluya açılan revak, gerisindeki odaların cephe duvarlarına yerleştirilmiş taş konsollara oturan sivri kemerleriyle avluyu kuşatan bir galeri halinde tasarlanmıştır.

Avlunun doğu ve batı kanatlarında ve revaklı galerinin gerisinde karşılıklı olarak yerleştirilmiş bir dizi mekân sıralanmaktadır; avlunun doğu ve batı aksı üzerinde yer alan ve iki kat boyunca yükselerek yıldız tonozlarla örtülmüş karşılıklı birer eyvana bitişik olarak kuzey ve güney kanatları üzerinde sivri beşik tonozla örtülü sekizer oda yer almaktadır.

FAVORİ YERLER
Whatsapp Canlı Destek